PODÍL ID. 1/3 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V OBCI HODOV (OKR. TŘEBÍČ)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 100/21-65
Odhadní cena: 330.000,- Kč
Nejnižší podání: 220.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.01.2022, 10:30
Expirace dražby: 05.01.2022, 10:50

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 220.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Hodov

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 58 Hodov s volným půdním porostem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou komín a bleskosvod. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, kanalizace. Vodovod a plynovod je v ulici.

Na pozemku parc. č. st. 132 se nachází stavba rodinného domu č.p. 58. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 750 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 462/4, který je v KN veden jako orná půda o celkové ploše 124 m2, a pozemek parc. č. 462/5, který je v KN veden jako orná půda o celkové ploše 497 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, udržované.
Na pozemku se dále nachází garáž - zděná budova se sedlovou střechou s krytinou z tašek. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 462/3.

Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Vesnice Hodov se nachází severně od města Třebíč. Od roku 1995 je zde obnovena základní škola, kterou navštěvují žáci od 1. do 5. třídy. Je zde i mateřská škola a družina s celodenním provozem. Součástí školního areálu je travnaté fotbalové hřiště, malé hřiště na nohejbal a volejbal a dětský koutek se skluzavkou. Hodov nabízí základní služby - obchod se smíšeným zbožím, pobočku České pošty, pohostinství, veřejný internet. Společenské akce se konají v kulturním domě vybodovaném v letech 1948-1950. Na katastru obce se nachází pět rybníků, z nichž lze dva využít ke koupání.
Nemovitost se nachází v centrální zastavěné části obce ve smíšené zástavbě. Zastávka autobusu je od nemovitosti vzdálena cca 200 m.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.