ZEMĚDĚLSKÝ POZEMEK O VÝMĚŘE 4.720 M2 V OBCI NÁRAMEČ (OKR. TŘEBÍČ)Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 100/21-66
Odhadní cena: 50.560,- Kč
Nejnižší podání: 33.707,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.01.2022, 11:00
Expirace dražby: 05.01.2022, 11:20

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.707,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Nárameč

Popis:
Pozemek parc. č. 1603, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové ploše 4.720 m2, pozemek je situován mimo zastavěnou část obce a je užíván k zemědělské činnosti.

Součásti ani příslušenství nemovité věci nebyly zjištěny.

Věcná břemena nebyla zjištěna. Byla předložena pachtovní smlouva k pozemku: Pacht na dobu určitou s výpovědní dobou 5 let, s pachtovným 1.888,- Kč za rok. Pacht byl uzavřen v roce 2018.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.