POZEMKY OKR. BRNO - VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 684/21-56
Odhadní cena: 422.600,- Kč
Nejnižší podání: 281.733,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.01.2022, 11:00
Expirace dražby: 05.01.2022, 12:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 281.733,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Blučina

Popis:
Oceňované pozemky zapsané na LV č. 1573 parc. č. 351/2 a 351/13 se nachází v severní
okrajové části zastavěného území obce poblíž ulice 9. května, ze které však není možný přímý
přístup ani příjezd po veřejné komunikaci, oceňované pozemky sousedí pouze s oplocenými
pozemky ve vlastnictví soukromých osob. Poz. parc. č. 351/2 navazuje od jihu na poz. parc. č.
351/5, na němž je umístěný rodinný dům čp. 529 (LV č. 1670), se kterým tvoří oceňovaný
pozemek funkční celek (je užíván jako zahrada, vstup přímo z domu). Na oceňovaném
pozemku je umístěná vedlejší stavba (nezapsaná v KN) – zděná přízemní stavba se sedlovou
střechou, zast. plocha 15 m2. Poz. parc. č. 351/13 navazuje od jihu na parc. č. 351/2 a je
rovněž užíván jako zahrada, je na něm umístěná stavba přístřešku (pergoly) o zast. pl. 16 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.