POZEMEK V OBCI UJČOV, K.Ú. DOLNÍ ČEPÍ, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 227 EX 11623/09
Odhadní cena: 3.600,- Kč
Nejnižší podání: 1.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.01.2022, 10:00
Expirace dražby: 13.01.2022, 11:00

Dražební jistota: 500,- Kč
Nejnižší podání: 1.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Ujčov

Popis:
Pozemek se nachází v rekreační chatové zóně cca 500 m od zastavěné části obce Ujčov. Pozemek se nalézá v zalesněné stráni a je přístupný po strmých komunikacích umožňujících přístup k jednotlivým chatám. Pozemek je situovaný za chatou ev.č. 60 a tvoří přechod mezi pozemkem, na němž se nalézá chata a lesním porostem a je využíván majiteli této chaty. Pozemek je zatravněn, bez trvalých porostů a je v mírném spádu k souvislému lesnímu porostu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-město,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.