DRAŽBA ZAHRADY V OBCI CHROUSTOVICE, OKRES CHRUDIM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 580/16
Odhadní cena: 13.800,- Kč
Nejnižší podání: 9.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.01.2022, 10:00
Expirace dražby: 26.01.2022, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Chroustovice

Popis:
Předmětem dražby je pozemek p.č.798/8 zapsaný na LV 131 pro katastrální území Poděčely, obec Chroustovice, okres Chrudim. Pozemek se nachází cca 2 km JV od centra obce (úřad městyse) v místní části Poděčely. Jedná se o pozemek v druhu zahrada umístěný v souvisle zastavěné části obce. Dle platného územního plánu je pozemek zahrnut v ploše BV - bydlení v rodinných domech (venkovské). Pozemek má nepravidelný tvar, je umístěn severně od RD č.p.27 a tvoří jednotný funkční celek s RD č.p.27.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.