BYTOVÁ JEDNOTKA 2+KK S TERASOU V KUŘIMI O PODLAHOVÉ PLOŠE 70,68 M2, S PODÍLEM NA POZEMKU KOLEM DOMU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 147/20-96
Odhadní cena: 4.331.640,- Kč
Nejnižší podání: 2.887.760,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.01.2022, 10:00
Expirace dražby: 26.01.2022, 10:20

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.887.760,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Kuřim

Popis:
Bytová jednotka č. 1779/4 o dispozici 2+kk v 1.NP bytového domu na ulici U Stadionu v Kuřimi, v blízkosti budovy Městského úřadu Kuřim; k bytu patří terasa a sklepní kóje.
Jednotka se nachází v dobře udržovaném bytovém domě se dvěma předními a jedním zadním vchodem, výtahem a vjezdem do garáží (automatickými vraty). Vytápění a ohřev teplé vody jsou zajištěny kotlem na plyn (v kotelně bytového domu). Okna v domě jsou plastová, dům je zateplen a celý podsklepen.

Budova je obdélníkového půdorysného tvaru, situovaná ve svažitém terénu, na severním okraji města; má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V 1.PP jsou nebytové prostory, od 1.NP výše jsou bytové jednotky. V domě je schodiště a výtah se stanicemi ve všech podlažích.

Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy, garáže, městský úřad, stavby pro sportovní vyžití. Vzdálenost do centra Kuřimi (nám. 1. Května) je cca 1,2 km. Přístup ke stavbě je možný z přední i zadní strany domu po zpevněných plochách, z bočních ulic navazující na ulici „U Vlečky“.

Nejbližší autobusová zastávka „Kuřim, kulturní dům“ je vzdálena cca 250 m a vlaková stanice „Kuřim“ cca 1 km. Parkování je možné na parkovacích plochách před domem a v okolí bytového domu.

Příslušenstvím bytu je sklepní kóje (mimo byt).

Společně s bytem je dále předmětem dražby příslušenství: spoluvlastnický podíl o velikosti 4613/290444 na pozemku parc. č. 1593/4, vedeném na LV č. 6858, který obklopuje pozemek parc.č. 1593/9, na němž stojí bytový dům. Terén je svažitý, zčásti travnatý s několika okrasnými stromy a keři, zčásti je osazena zámková dlažba chodníků, komunikace vjezdu do garáží včetně obrubníků, betonová podezdívka se zábradlím, zídka u terasy, oplocení kolem popelnic.
Pozemek navazuje na bytový dům, zajišťuje do něj přístup a tvoří s ním celek. Dle územně plánovací dokumentace města Kuřim se pozemek nachází v plochách „plochy smíšené obytné“. Vzdálenost do centra Kuřimi (nám. 1. Května) je cca 1,2 km.
Součásti pozemku: oplocení prostoru pro popelnice, zábradlí vč. podezdívky, zpevněné plochy vč. obrubníků, část terasy se zídkou. Součástí pozemku parc.č. 1593/4 je také rostlinstvo: okrasné keře (20 kusů), okrasné stromy (5 kusů).

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.