SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/3 POZEMKŮ (BEZ STAVEB) V PAVLICÍCH U ZNOJMA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7649/16-80
Odhadní cena: 93.000,- Kč
Nejnižší podání: 62.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.01.2022, 10:00
Expirace dražby: 18.01.2022, 10:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 62.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Pavlice u Znojma

Popis:
Pozemky st.p.č. 259 a st.p.č. 327 jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, na kterých stojí průmyslové stavby - tyto nejsou předmětem dražby a p.p.č. 180/2 zahrada tvoří jeden funkční celek

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.