SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/3 RD V PAVLICÍCH U ZNOJMA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7649/16-82
Odhadní cena: 735.000,- Kč
Nejnižší podání: 490.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.01.2022, 10:00
Expirace dražby: 19.01.2022, 10:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 490.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Pavlice u Znojma

Popis:
Řadová krajní stavba, volný půdní prostor, valbová střecha s pálenou taškou, okna dřevěná dvojitá a plastová s parapety, vchodové dveře částečně prosklené, fasáda bez zateplení, k domu patří zahrada na které se nachází dílna - zděná, stavba je napojena na inženýrské sítě - elektro, vodovod, plyn, odpady jsou svedeny do jímky,

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.