OPAKOVANÁ DRAŽBA - SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 NA BUDOVĚ (UBYTOVNA) V BOREČI - POUZE STAVBA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4710/12-230
Odhadní cena: 66.250,- Kč
Nejnižší podání: 33.125,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 01.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.125,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mladá Boleslav
Obec: Boreč

Popis:
Dražený dům je volně stojící, přízemní, nepodsklepený, zděný. Stáří stavby se odhaduje na 60 -
80 let, technický stav zanedbaný, údržba neprováděna. Oceňována je pouze stavba, pozemek je
jiného vlastníka (Josef Pražák), přístup k oceňované nemovitosti je po pozemcích parc.č. 734 a
123/1 jiného vlastníka (Josef Pražák) a jsou zde zřízena věcná břemena chůze a jízdy. Na místě
samém bylo zjištěno, že se jedná o objekt bývalé věznice, dnes užíván pro bydlení rodin devíti
spoluvlastníků.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.