2. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/8 POZEMKŮ V KOJETÍNĚ, K.Ú. KOVALOVICE U KOJETÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4838/15
Odhadní cena: 8.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.02.2022, 09:00
Expirace dražby: 01.02.2022, 09:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Kojetín

Popis:
Pozemky p.č. 177/6 a p.č. 178/18 jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části katastrálního území. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 178/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Kojetín, a přes nezpevněné pozemky. Na částech pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 318/5 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.