RODINNÝ DŮM S POZEMKY VE FRÝDKU-MÍSTKU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1561/20-80
Odhadní cena: 4.576.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.050.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.02.2022, 11:00
Expirace dražby: 02.02.2022, 11:20

Dražební jistota: 450.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.050.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Frýdek-Místek

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody, komín, vikýř a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. V domě je garáž. K domu patří zahrada (pozemek parc. č. 275/1, výměra 1036 m2). Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.
Dům je situován na pozemku parc. č. 275/3 (výměra 101 m2, zastavěná plocha a nádvoří).

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Přípojky nebylo možné při ohledání ověřit.

Na pozemku parc. č. 275/3 se nachází stavba rodinného domu č.p. 2153. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 101 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 275/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 1036 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinatý, travnatý, udržovaný. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 279/1.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. V katastru nemovitostí je vedeno věcné břemeno svádění vody, které slouží ve prospěch dražené nemovité věci.

Nemovitá věc se nachází v centrální zastavěné části města v ulici Lubojackého č.p. 2153 ve smíšené zástavbě. Zastávka autobusu „Frýdek, rozc. u školy” se nachází cca 260 m od oceňované nemovité věci. Železniční stanice „Frýdek-Místek” se nachází cca 2,6 km od oceňované nemovité věci.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.