OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 7/48 POZEMKŮ V MIKULÁŠOVICÍCH U DĚČÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1990/19-321
Odhadní cena: 22.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 02.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Mikulášovice u Děčína

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Děčín, v okrajové části zastavěného území města Mikulášovice, poblíž rodinného domu č.p. 830. V okolí se nachází řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 5371/1 (pozemek ve vlastnictví města Mikulášovice). Dle informací ČSÚ ve městě Mikulášovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši 7/48 na pozemcích parc.č. st. 515/2 a 992/1, včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Mikulášovice, obci Mikulášovice, okresu Děčín (LV č. 325).
Pozemky jsou mírně svažité a na pozemku parc.č. st. 515/2 se nachází ruina původního rodinného domu. Na pozemku se dále nachází trvalé porosty. Pozemky jsou v platném územním plánu obce zařazeny v plochách SM - plochy smíšené obytné. Celková výměra pozemků činí 853 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.