POZEMEK K.Ú. KOSOŘ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 859/21-58
Odhadní cena: 3.666.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.444.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.02.2022, 09:00
Expirace dražby: 23.02.2022, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.444.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Kosoř

Popis:
Pozemek se nachází při severovýchodním okraji zastavěného území obce podél
vyježděné polní cesty od severu, ze které přímý příjezd a přístup (poz. parc. č. 259/22 a 259/5
– vlastník LV 476: Spolek Na Skalách, Kosoř, K Lochkovu 6/2, Slivenec, 15400 Praha 5).
Tato cesta se dále lomí jihovýchodním směrem a protíná oceňovaný pozemek. Příjezdová
cesta dále od západu navazuje na cestu se zpevněným povrchem na poz. parc. č. 259/1, která
je ve spoluvlastnictví soukromých osob, a od východu by v budoucnu měla navazovat na
cestu se zpevněným povrchem na poz. parc. č. 268/1, která je ve vlastnictví obce, avšak v
současné době není dobře průjezdná.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.