STAVBA KAPLE V HORNÍ JADRUŽI U CHODSKÉHO ÚJEZDU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6671/12 - 110
Odhadní cena: 18.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 09.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Horní Jadruž u Chodského Újezdu

Popis:
Na pozemku parc.č. st. 39 se nachází jiná stavba bez čp/če (kaple).
Stavba je nepodsklepená, přízemní, zděné konstrukce se sedlovou střechou, krytinou plechovou. Omítky provedeny, místy opadané a zvětralé. Dveře dřevěné, poškozené.
Kaple není dlouhodobě užívána. Stavba se nachází ve špatném technickém stavu, určena k celkové rekonstrukci nebo demolici.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.