ŘADOVÁ GARÁŽ V KARVINÉ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2177/21 - 102
Odhadní cena: 103.000,- Kč
Nejnižší podání: 68.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 10.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 68.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Karviná - město

Popis:
Řadová garáž se nachází ve statutárním městě Karviná, v garážovišti poblíž ul. Na Vyhlídce, u areálu Technických služeb Karviná, a.s. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Karviná, Nové Město, gymnázium“ je cca 500 m. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 3445/1 (ve vlastnictví statutárního města Karviná).
Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. 3445/51, jehož součástí je garáž bez čp/če, katastrální území Karviná-město, obec Karviná, okres Karviná (LV č. 1693).
Jedná se o řadovou, vnitřní garáž, přízemní, s plochou střechou. Základy betonové. Nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je pultová, se střešní krytinou živičnou. Vrata jsou plechová. Fasádní omítky jsou provedeny břízolitové, vnitřní omítky znalec předpokládá vápenné hladké. Garáž je v užívání cca 40 let a nachází se ve stavu, odpovídajícímu uvedenému stáří. Zastavěná plocha garáže činí 23 m2. Užitnou plochu znalec odhaduje na cca 21 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.