SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/16 POZEMKŮ V ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADĚ V JÍLOVÉM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4379/12-195
Odhadní cena: 19.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 15.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Jílové u Děčína

Popis:
nemovité věci se nachází v okrese Děčín , ve městě Jílové, v zahrádkářské osadě, poblíž u.
Teplická. Pozemky jsou územním plánem určeny k oddechu jedná se o pozemky zahrad. Na pozemcích se venkovní úpravy a trvalé porosty. Vzhledem k tomu, že znalci nebyla povinným umožněna prohlídka nemovité věci, přesný rozsah součástí a příslušenství pozemků nebylo možno blíže specifikovat. Celková výměra pozemků činí 2016 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.