DRAŽBA RD S POZEMKY V OBCI TUCHLOVICE, OKRES KLADNO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5075/15
Odhadní cena: 7.200.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.800.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.02.2022, 09:00
Expirace dražby: 15.02.2022, 09:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.800.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kladno
Obec: Tuchlovice

Popis:
Draženou nemovitostí je přízemní, dřevěný montovaný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Tuchlovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Na obytnou části rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace), navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou polykarbonátovou krytinou. Na zadní obytnou část rodinného domu navazuje přístřešek dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou polykarbonátovou krytinou.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.