DRAŽBA ID. 1/2 ORNÉ PŮDY V OBCI MLADÁ VOŽICE, OKRES TÁBOR

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 9335/15
Odhadní cena: 33.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 15.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 22.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tábor
Obec: Mladá Vožice

Popis:
Dražená nemovitost je zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V terénu není blíže označený, není k němu zajištěn přístup a nachází se v lánu. Je hospodářsky využíván a pronajímán na základě zemědělského pachtu, a to:
Zemědělský pacht dle Smlouvy o zemědělském pachtu č. 1074/2019 ze dne 18.6.2019 mezi
povinnou a společností Agrospol Mladá Vožice, a.s., se sídlem Dubina 550, 391 43 Mladá Vožice, IČ:
60850949, na dobu určitou v délce trvání 10 let. Pachtovné za předmětnou nemovitou věc je
stanoveno částkou 549,- Kč ročně, se splatností vždy na rok pozadu nejpozději do konce běžného
roku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.