DRAŽBA ID. 1/6 LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI MERBOLTICE, OKRES DĚČÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4987/14
Odhadní cena: 87.700,- Kč
Nejnižší podání: 58.467,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.02.2022, 09:00
Expirace dražby: 22.02.2022, 09:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 58.467,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Merboltice

Popis:
Všechny dražené lesní pozemky mají více porostních skupin s různými plošně převládajícími soubory lesních typů. Ke všem pozemkům je přístup přes pozemky jiných vlastníků.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.