DRAŽBA RD S POZEMKEM V OBCI BOŽICE, OKRES ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 202/15
Odhadní cena: 1.350.000,- Kč
Nejnižší podání: 900.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 22.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 900.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Božice

Popis:
Draženou nemovitostí je nepodsklepený objekt, postavený ze smíšeného zdiva, zabírající převážnou část pozemku parcelní číslo St. 59/3. Je půdorysného tvaru písmene L, ve dvorní západní části pak se měnící v hospodářskou část. Na půdoryse stavby je dřevěný sedlový krov s taškovou krytinou, stropní konstrukce je dřevěná trámová s podbitím a omítnutím, vytápění je ústřední teplovodní s podokenními otopnými tělesy, zdrojem tepla je kotel na zemní plyn, k ohřevu teplé vody je zásobníkový ohřívač.
Vstup do domu je z veřejné komunikace vraty do dvora, ze dvora dveřmi do zádveří 1.NP. Ze zádveří jsou přístupny spíž, WC, průchozí kuchyně, koupelna přes kuchyni, pak pokoj, ale s plochou menší než 8,0 m2, dále obývací pokoj, ložnice a pokoj. Kotelna je přístupná ze dvora. Základní stáří je 139 roků, objekt není dlouhodobě udržovaný, konstrukce a vybavení jsou na dnešní dobu podstandardní. Plechové zárubně, dřevěná okna s deštěným ostěním, smíšené zdivo bez tepelné izolace a hydroizolace, zavlhlé.
Dvůr je zpevněný betonovou mazaninou, hospodářské stavení je zděné, přízemní, ve kterém jsou prádelna a komora a přes toto hospodářské stavení je přístupná zahrada na p.č. 72/2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.