DRAŽBA ID. 2/50 ORNÉ PŮDY V OBCI ČELČICE, OKRES PROSTĚJOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1410/21
Odhadní cena: 11.850,- Kč
Nejnižší podání: 11.850,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.03.2022, 10:00
Expirace dražby: 01.03.2022, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.850,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prostějov
Obec: Čelčice

Popis:
Dražený pozemek se nachází v katastrálním území Čelčice, v místní části "U kravína". Jedná se o mírně svažitý pozemek bez příslušenství a bez součástí.

Zjištěné věcné břemeno:
Pacht zřízený na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 13.5.2016 mezi propachtovatelem
Jindrou Hajnou a pachtýřem ZD Klenovice na Hané, IČ: 494 53 050, se sídlem Klenovice na Hané
255, PSČ: 798 23, na dobu od 1.1.2016 do 31.12.2028, za pachtovné ve výši 4600,- Kč za 1 ha.
Pachtovné ve vztahu k draženému spoluvlastnickému podílu činí 182,- Kč.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.