PODÍL ID. 1/5 POZEMKY LIBĚŠICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LÍČKOV)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 4310/14-160
Odhadní cena: 24.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 16.02.2022, 10:20

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Liběšice

Popis:
Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,1 km západně od okraje zastavěné části obce Líčkov a na severozápadním okraji zastavěné části obce Líčkov. Jedná se o soubor nesousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 1 333 m2. Travnatý pozemek parc. č. 151 není v terénu blíže ohraničený. Na pozemku se nacházejí keřové porosty. Sousedící pozemky parc. č. St. 90/2 a parc. č. St. 91/2 jsou na východní straně ohraničené zpevněnou komunikací. Na pozemcích se nacházejí lesní a keřové porosty. Stavba se na pozemku parc. č. St. 91/2 se již nenachází. Pozemek parc. č. 1436 je na severní straně ohraničený ornou půdou a na pozemku se nacházejí keřové porosty. Pozemky jsou převážně svažité. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemkům parc. č. St. 90/2 a parc. č. St. 91/2 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1676/4, který je ve vlastnictví obce Liběšice.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 20 m. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení a plochy přírodní – vzrostlá zeleň v krajině.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Džbán.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Obec Líčkov je částí obce Liběšice. Nachází se cca 1 km jižně od obce Liběšice, cca 27 km severozápadně od města Rakovník, cca 7 km jihovýchodně od města Žatec a cca 17 km jihozápadně od města Louny. Jedná se o obec se základní infrastrukturou a s nízkou nabídkou občanského vybavení. Širší nabídka občanského vybavení je dostupná v Rakovníku, Žatci a v Lounech. Do obce vedou silnice III. třídy.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.