SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/3 ORNÉ PŮDY V MALÝCH DVORCÍCH U PŘIMDY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3641/21-81
Odhadní cena: 496.899,- Kč
Nejnižší podání: 331.266,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 16.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 331.266,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Malé Dvorce u Přimdy

Popis:
Dražený pozemek p.č. 885 se nachází v okrese Tachov, ve městě Přimda, části Malé Dvorce, mimo souvisle zastavěné území, v Územním plánu je zařazen v plochách NZ (plochy zemědělské).
Na okraji pozemku parc.č. 885 se nachází trvalé porosty (stromy v minimálním rozsahu, bez dopadu do ceny obvyklé). Přes pozemek vede vedení VVN a VN.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.