DRAŽBA PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ: PODÍL ID. 1/4 LESNÍHO POZEMKU V OBCI STRÁŽNÁ, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 DD 6/22-8
Odhadní cena: 5.400,- Kč
Nejnižší podání: 3.600,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.06.2022, 10:00
Expirace dražby: 01.06.2022, 10:20

Dražební jistota: 500,- Kč
Nejnižší podání: 3.600,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Strážná

Popis:
Lesní pozemek parc. č. 535/33 je na východní straně ohraničený travnatým porostem a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází smíšený lesní porost (javor, buk, modřín, smrk, dub) starý cca 125 let.

K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 980, který je ve vlastnictví obce Strážná.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.