DRAŽBA PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ: PODÍL ID. 1/4 NA POZEMKU V OBCI STRÁŽNÁ, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 DD 6/22-9
Odhadní cena: 7.800,- Kč
Nejnižší podání: 5.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.06.2022, 10:30
Expirace dražby: 01.06.2022, 10:50

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Strážná

Popis:
Travnatý pozemek parc. č. 434/2 je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu.
K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 980, který je ve vlastnictví obce Strážná.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.