DRAŽBA PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ: PODÍL ID. 1/8 NA POZEMCÍCH V OBCI STRÁŽNÁ, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 DD 6/22-10
Odhadní cena: 3.300,- Kč
Nejnižší podání: 2.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.06.2022, 11:00
Expirace dražby: 01.06.2022, 11:20

Dražební jistota: 400,- Kč
Nejnižší podání: 2.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Strážná

Popis:
Jedná se o travnaté pozemky s náletovými porosty parc. č. 132/4 (výměra 2006 m2) a parc. č. 172 (výměra 210 m2).

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.