DRAŽBA PRO INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ: PODÍL ID. 1/8 LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI STRÁŽNÁ, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 DD 6/22-11
Odhadní cena: 24.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.06.2022, 11:30
Expirace dražby: 01.06.2022, 11:50

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Strážná

Popis:
Lesní pozemky parc. č. 174 a parc. č. 173 jsou na severozápadní straně ohraničený travnatými pozemky s náletovými porosty nacházející se na pozemcích parc. č. 132/4 a parc. č. 172. Na pozemcích parc. č. 174 a parc. č. 173 se nachází smíšený lesní porost (smrk, modřín) starý cca 55 let. Pozemky jsou svažité k západní straně.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.