POZEMEK 351 M2 OKR. KROMĚŘÍŽ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1204/21-66
Odhadní cena: 17.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.06.2022, 09:00
Expirace dražby: 15.06.2022, 10:00

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Rajnochovice

Popis:
Obec Rajnochovice se nachází v podhůří Hostýnských vrchů v okrese Kroměříž ve Zlínském
kraji, disponuje veškerou občanskou vybaveností a je to velice vyhledávaná rekreační oblast v
letních i zimních měsících. Na dosah nalezneme turistická a lyžařská centra jako Tesák a
Troják, koupaliště na Rusavě, možnost spousty výletů do okolních míst - vyhledávané poutní
místo Hostýn, rozhledna Maruška, nejvyšší hora Hostýnských vrchů Kelčský Javorník s
rozhlednou a nedaleký Hostinec ve Dvoře s chovem koní a ovcí.
Lokalita: Oceňovaný pozemek se nachází cca 5 km jižně od obce Rajnochovice v přírodním
parku Hostýnské vrchy v oblasti rekreačních chat v kopcovitém terénu, který se silně svažuje
směrem severním.
P řístup a příjezd je po obecních pozemcích – po komunikaci se zpevněným povrchem od
silnice k chatové lokalitě a dále v chatové lokalitě po komunikaci se nezpevněným povrchem.
Skutečný stav: Pozemek je porostlý vzrostlými dřevinami - převážně smrk.
Inženýrské sítě: Nepodařilo se ověřit jejich dostupnost, sousední chaty jsou napojené na
elektřinu.

Výměry: poz. parc. č. 1706/37 (ostatní plocha – jiná plocha) 351 m2
Právní stav: Podle výpisu z KN kromě zástavních práv a zahájení exekuce, které nejsou
závadou pro ocenění k danému účelu, nevázne na nemovitosti jiné věcné zatěžující právo
např. věcné břemeno
S nemovitostí není spojené jiné právo sloužící v její prospěch .
Nemovitost není pronajatá - nájemní vztah nebyl doložen

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.