DRAŽBA PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU PETROV NAD DESNOU, OKR. ŠUMPERK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 364/16-359
Odhadní cena: 16.720.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.146.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.06.2022, 13:00
Expirace dražby: 09.06.2022, 14:00

Dražební jistota: 2.900.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.146.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Petrov nad Desnou

Popis:
Ve vztahu k draženým nemovitým věcem exekutorský kandidát upozorňuje, že dne 21.10.2021 byl soudnímu exekutorovi z Ministerstva financí doručen Zápis z mimořádného kontrolního dne na staré ekologické zátěži společnosti Mototrading, spol. s r.o. v Petrově nad Desnou ze dne 26.05.2021, Návrh Ministerstva financí na rozdělení garance a rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 16.5.2000 č.j. 8/OV/4346/00Te. Rozhodnutím ČIŽP č.j. 8/OV/4346/00Te byla původnímu vlastníku - společnosti VELAMOS, a.s. uložena realizace sanačních prací v lokalitě Sobotín-závod (týkají se nemovitých věcí které jsou předmětem této dražby). Na lokalitě proběhla v letech 1999-2010 sanace, přičemž nebylo dosaženo cílových sanačních limitů. Při prohlídce areálu (předmětu dražby) konané v rámci mimořádného kontrolního dne svolaného na den 20.05.2021 Českou inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, oddělení ochrany vod a oddělení odpadového hospodářství, byly zjištěny nové skutečnosti, které by mohly významně zhoršit stav na dané lokalitě, přičemž na základě těchto zjištění dojde k obnovení řešení staré ekologické zátěže v lokalitě Sobotín-závod. Dle stanoviska Ředitelství ČIŽP nelze novým majitelům vydávat nová rozhodnutí ve stejné věci, jelikož stávající Rozhodnutí přechází na právního nástupce (právní nástupnictví ve věci). Z uvedeného vyplývá, že Rozhodnutí ČIŽP z r.2000 zůstává závazné i pro případného nového vlastníka nemovitostí.

Ze shora uvedenými listinami (Zápis z mimořádného kontrolního dne na staré ekologické zátěži společnosti Mototrading, spol. s r.o. v Petrově nad Desnou ze dne 26.05.2021, Návrh Ministerstva financí na rozdělení garance a Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 16.5.2000 č.j. 8/OV/4346/00Te) se lze seznámit v sídle soudního exekutora, listiny jsou rovněž, společně s tímto usnesením, vyvěšeny na portálu dražeb (https://www.portaldrazeb.cz), v dražebním systému soudního exekutora (https://drazby.soudni-exekutor.cz) a na úřední desce soudního exekutora (https://soudni-exekutor.cz)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Vyškov, Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.