POZEMEK V BRODCI (OKRES LOUNY)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 3436/18
Odhadní cena: 139.860,- Kč
Nejnižší podání: 93.240,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.06.2022, 11:00
Expirace dražby: 06.06.2022, 11:30

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 93.240,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Brodec

Popis:
Pozemek se nachází 2 km severovýchodně od centra Brodec. Pozemek je silně svažitý jižním směrem, zarostlý náletovými křovinami, je přístupný z místní nezpevněné komunikace, která vede po straně pozemku. Na pozemku se nachází sloup elektrického vedení, je zde zřízeno věcné břemeno práva přístupu a opravy inženýrských sítí pro oprávněnou osobu (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.