PODÍLY NA CHATĚ BEZ ČP. A POZEMCÍCH V RAČICÍCH NAD BEROUNKOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 2611/14
Odhadní cena: 310.597,- Kč
Nejnižší podání: 207.065,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.06.2022, 13:00
Expirace dražby: 06.06.2022, 13:30

Dražební jistota: 55.000,- Kč
Nejnižší podání: 207.065,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Račice

Popis:
Nemovitosti se nachází na severním břehu řeky Berounky. Areál je součástí CHKO Křivoklátsko a nemovitosti jsou součástí rekreační chatové osady. Oceňovaná chata je nepodsklepená, na podezdívce, obvodové stěny jsou dřevěné oboustranně obíjené. Stavba bývalého sociálního zařízení je neudržovaná, část slouží jako společné WC a část je využívána pro uskladnění nepotřebného materiálu (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.