PODÍL 5/20 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V OBCI KŘIVOKLÁT

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 380/10
Odhadní cena: 207.730,- Kč
Nejnižší podání: 138.487,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.06.2022, 10:00
Expirace dražby: 06.06.2022, 10:30

Dražební jistota: 37.000,- Kč
Nejnižší podání: 138.487,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Křivoklát

Popis:
Nemovitost se nachází v části obce Křivoklát – Budy. Jedná se o původní zástavbu, domy jsou přilehlé k místní komunikaci. Dle mapy záplavového území se nemovitost nachází v pásmu 100 leté vody. Dům je neudržovaný, krytina je částečně narušená, elektrický proud odpojen (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.