PARCELA VE ŽĎÁRNÉ U BLANSKA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 19/19-480
Odhadní cena: 15.700,- Kč
Nejnižší podání: 10.467,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 31.05.2022, 10:00
Expirace dražby: 31.05.2022, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.467,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Žďárná u Blanska

Popis:
Pozemek parc.č. 377/7 se nachází poblíž stavby č.p. 95.
Na části pozemku se nachází stavba kůlny, která je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem tohoto ocenění, část pozemku slouží jako ostatní komunikace.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.