OPAKOVANÁ DRAŽBA ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY VYUŽÍVANÉ JAKO VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PROSTORY

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4388/11 - 419
Odhadní cena: 2.790.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.395.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.06.2022, 10:00
Expirace dražby: 15.06.2022, 10:30

Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.395.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: České Budějovice
Obec: Slavče u Trhových Svinů

Popis:
Předmětná nemovitá věc leží asi 1 km od centra obce Slavče ve zdejší průmyslové zóně. Nejbližší autobusová zastávka se nachází ve vzdálenosti asi 200 metrů. V blízkém okolí nemovité věci se nachází jen řídká zástavba vesnických rodinných domů, louky, lesy a pole.
Předmětné zemědělské stavby jsou veskrze identické. Jedná se o přízemní zděné stavby s obdélníkovým půdorysem. Střecha sedlová v původním stavu, střešní krytina vlnitý plech. Na střeše jsou umístěné komíny, které mají také odvětrávací funkci. Okna v objektech jsou dřevěná. Podlahy betonové. Limitující je výška předmětných staveb, v nejvyšším místě dosahuje přibližně 4 metrů, ke stranám se světlá výška snižuje až na přibližně 2,5 metru.
Předmětné stavby jsou v současné době využívány jako výrobní a skladový prostor.
Budovy jsou napojeny na areálový rozvod elektrické energie.
Předmětná parcela č. St. 123/1 má výměru 660 m2 a je evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. Na této parcele leží pouze část jedné budovy. Zbylé části budovy a druhá budova jsou na parcelách jiných vlastníků. Odhad užitné plochy zemědělských staveb činí 3 100 m2 na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znalce.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.