PODÍL 1/8 POZEMKU (2900M2 - ZAHRADA, OSTATNÍ PLOCHA) V OBCI DOLNÍ ŘASNICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 331/13
Odhadní cena: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.06.2022, 11:00
Expirace dražby: 08.06.2022, 11:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Dolní Řasnice

Popis:
Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávajících ze zahrady a ostatní plochy, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Dolní Řasnice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví různých subjektů (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.