PODÍL 1/2 POZEMKU (7468 M2 - ORNÁ PŮDA, TRVALÝ TRAVNÍ POROST, OSTATNÍ PLOCHA) V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 4968/13
Odhadní cena: 141.900,- Kč
Nejnižší podání: 94.600,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.06.2022, 13:00
Expirace dražby: 08.06.2022, 13:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 94.600,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Kostelec u Holešova

Popis:
Jedná se o pozemky situované v západní a centrální části katastrálního území Kostelec u Holešova, pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.