PODÍL ID. 1/8 DOMU S POZEMKY V OBCI LUKA NAD JIHLAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 210 EX 668/04
Odhadní cena: 195.000,- Kč
Nejnižší podání: 130.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.06.2022, 13:00
Expirace dražby: 15.06.2022, 13:20

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 130.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jihlava
Obec: Luka nad Jihlavou

Popis:
specifikace viz. dražební vyhláška

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Blansko,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.