PODÍL ID. 1/3 RD S POZEMKY V HRUŠKÁCH, OKR. BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1401/15-150
Odhadní cena: 330.000,- Kč
Nejnižší podání: 220.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.06.2022, 10:00
Expirace dražby: 22.06.2022, 10:20

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 220.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Hrušky

Popis:
Nemovitá věc se nachází v centrální zastavěné části obce v ulici Břeclavská č.p. 371 v obytné zástavbě.
Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům č.p. 371 Hrušky s půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná z cihel a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Dům je určen k rekonstrukci. Fasáda domu je nezateplená a nese známky opotřebení, omítka opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony v horším technickém stavu. Střecha je opatřena komínem v horším technickém stavu. Na střeše jsou žlaby, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá se známkami opotřebení a jsou opatřena parapety z plechu. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je možný po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 895 navazuje na stavební pozemek parc. č. 894 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako zahrada a jeho výměra je 554 m2. Pozemek parc. č. 894 veden v Katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří má výměru 373 m2. Na pozemku parc. č. 894 je postaven rodinný dům. Soubor pozemků tvoří pravidelný protáhlý obdélník. Dle ortofoto snímků jsou na pozemcích porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 914, který je ve vlastnictví obce Hrušky.

Součástí nemovité věci jsou IS. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Nájemní smlouvy ani věcná břemena nebyly zjištěny.

Zastávka autobusu „Hrušky” se nachází cca 20 m od nemovité věci, železniční stanice „Hrušky zastávka” pak ve vzdálenosti cca 1,3 km.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.