SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/6 RODINNÉHO DOMU VE VODŇANECH U STRAKONIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3559/15-137
Odhadní cena: 350.600,- Kč
Nejnižší podání: 233.733,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.06.2022, 10:00
Expirace dražby: 22.06.2022, 10:30

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 233.733,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Strakonice
Obec: Vodňany u Strakonic

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Strakonice, ve městě Vodňany, při ul. Bavorovská, poblíž zastávky MHD bus „Vodňany, škola“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 1781/2, který je ve vlastnictví města Vodňany). Ve městě Vodňany je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 1 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Strakonicích, ve vzdálenosti cca 25 km od nemovité věci.
Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši 1/6 na pozemku parc.č. st. 638/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1175, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Vodňany, obec Vodňany, okres Strakonice (LV č. 2426).
Pozemek je ve funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm stavba rodinného domu, vedlejší stavba a venkovní úpravy.
- Rodinný dům č.p. 1175, součást pozemku parc.č. st. 638/2
Základy objektu jsou betonové. Střecha je sedlová. Fasádní omítky jsou břízolitové. Je proveden venkovní obklad soklu. Okna jsou instalována plastová a dřevěná zdvojená. Vrata do garáže jsou plechová. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením, tj. vnitřní keramické obklady v kuchyni a koupelně, vytápění objektu je zřejmě ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity tvoří zřejmě vana, případně sprchový kout, umyvadlo a WC. Napojení na IS: zřejmě elektro, plyn, kanalizace a voda.
Zastavěná plocha objektu činí cca 140 m2. Výměru užitné plochy znalec odhaduje na cca 210 m2 (včetně celého 1.NP).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.