CHATA V KLOKOČŮVKU U NOVÉHO JIČÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1608/18-93
Odhadní cena: 1.770.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.180.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.07.2022, 10:00
Expirace dražby: 12.07.2022, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.180.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Klokočůvek u Nového Jičína

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Nový Jičín, ve městě Odry, části Klokočůvek, v chatovišti. Vzdálenost k zastávce bus „Odry, Klokočůvek, restaurace“ je cca 1 km. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů pro rodinnou rekreaci. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 990/3 (ve vlastnictví města Odry). V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. V centru města Odry je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 10 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Novém Jičíně, ve vzdálenosti cca 30 km od nemovité věci. Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. st. 193, jehož součástí je jiná stavba č.e. 93 a pozemku parc.č. 1006/5, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Klokočůvek, obec Odry, okres Nový
Jičín (LV č. 95).
Pozemky jsou ve funkčním celku s jinou stavbou (stavbou pro rodinnou rekreaci), která je součástí p.č. st. 193 a dále s některými součástmi a příslušenstvím. Část příslušenství se nachází na okolních pozemcích, které nejsou ve vlastnictví povinného. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich jiná stavba (pro rodinnou rekreaci), studna, kůlna, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků činí 406 m2.
Stavba je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Je proveden venkovní obklad soklu. Okna jsou instalována dřevěná zdvojená.Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením, tj. vnitřní keramické obklady v kuchyni a koupelně, vytápění objektu je zřejmě lokální, prostřednictvím kamen na tuhá paliva, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity tvoří zřejmě vana, případně sprchový kout, umyvadlo a WC. Napojení na IS: zřejmě pouze elektro. Ostatní nebylo možno zjistit. Zastavěná plocha objektu činí cca 55 m2. Výměru obytné plochy znalec odhaduje na cca 75 m2. Stavba je v užívání cca 45 let.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.