SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V DRÁSOVĚ U BRNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4812/17-70
Odhadní cena: 327.950,- Kč
Nejnižší podání: 218.633,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.07.2022, 10:00
Expirace dražby: 13.07.2022, 10:30

Dražební jistota: 120.000,- Kč
Nejnižší podání: 218.633,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Drásov u Brna

Popis:
Nemovité věci jsou situovány v okrese Brno-venkov, v obci Drásov. Pozemky parc.č. 1336 a 1337 se nachází severně od souvisle zastavěného území obce, na hranici s obcí Všechovice, poblíž stavby Drásov č.e. 30. Pozemky jsou v Územním plánu obce zařazeny v plochách zemědělských. Pozemek parc.č. 1957 se nachází jihovýchodně od souvisle zastavěného území. Přes část pozemku vede vedení VN 110 kV. Pozemek je v Územním plánu obce zařazen v plochách zemědělských. Pozemek parc.č. 2513 se nachází západně od souvisle zastavěného území obce, poblíž silnice směrem na Tišnov. Přes jižní část pozemku vede vedení VN. Pozemek je v Územním plánu obce zařazen v plochách zemědělských.
Celková výměra pozemků činí 30 939 m2.
Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši 1/4 na pozemcích parc.č. 1336, 1337, 1957 a 2513, v katastrálním území Drásov, obec Drásov, okres Brno-venkov (LV č. 404).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.