POZEMKY OKR. CHEB

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1168/21-34
Odhadní cena: 435.000,- Kč
Nejnižší podání: 290.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.07.2022, 09:00
Expirace dražby: 13.07.2022, 10:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 290.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Cheb
Obec: Mnichov u Mariánských Lázní

Popis:
Oceňované pozemky parc.č. 1719/15 a 1891/1 k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní se nachází v centru obce Mnichov. Obec Mnichov se nachází v okrese Cheb a je v blízkosti Mariánských Lázní. K Mnichovu patří dvě přilehlé obce Rájov a Sítiny. Žije zde 401 obyvatel.
Pozemky parc. č. 1719/15 a 1891/1 je přístupný ze zpevněné obecní komunikace. Pozemky nejsou v jenom funkčním celku, ale jsou od sebe vzdáleny cca 15 m. Jedná se o rovinaté, převážně zatravněné pozemky, které plní funkci zahrady okolo domu Mnichov č.p. 103, který ale není předmětem ocenění.
Pozemek parc.č. 1719/15 je dle KN pozemek ostatní plochy přibližně obdélníkového tvaru. Pozemek je oplocený, neupravený a zatravněný. Je zde umístěna studna kopaná. Pozemek je dobře využitelný pro vlastníka přilehlé budovy č.p. 103. Dle územního plánu se jedná o plochy pro vesnické bydlení a je to tedy stavební pozemek.
Pozemek 1891/1 se nachází v blízkosti parcely 1719/15. Jedná se o přibližně o obdélníkovou plochu pozemku. Na parcele stojí garážovací přístřešek, přístup po zpevněné komunikaci. Jsou zde zavedeny veškeré inženýrské sítě. Dle územního plánu se také jedná o pozemek vesnického bydlení, je to tedy také stavební pozemek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.