RODINNÝ DŮM OKR. BRNO - VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 632/17-110
Odhadní cena: 1.240.000,- Kč
Nejnižší podání: 826.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.07.2022, 10:00
Expirace dražby: 20.07.2022, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 826.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Měnín

Popis:
RD Měnín č.p. 289 je dům samostatně stojící nepodsklepený se sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím bez obytného podkroví. Půdorys je přibližně obdélníkového tvaru. Uliční fasáda je orientována k severu, vstup k domu je z vlastního pozemku ze severu. Součástí pozemků na LV 259 je také pozemek zahrady parc.č. 81, který je ve funkčním celku s domem.
Dům pravděpodobně není připojen k veřejnému vodovodu, kanalizaci ani plynu. Kanalizace je svedena do jímky. Dům je připojen pouze na elektřinu.
Vnitřní vybavení domu je podprůměrné.
Technický stav:
Dům je starý cca 100 let. Dům není napojen mimo elektřinu na žádné inženýrské sítě. Vybavení domu je pravděpoddobně ve spíše podprůměrném stavebně-technickém stavu. Dům je vhodný ke kompletní modernizaci nebo k demolici.
Příslušenství:
Příslušenství tvoří zpevněné plochy a oplocení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.