SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/3 POZEMKŮ V LESŮŇKÁCH U TŘEBÍČE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5079/18-557
Odhadní cena: 5.870,- Kč
Nejnižší podání: 3.913,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.07.2022, 10:00
Expirace dražby: 26.07.2022, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.913,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Lesůňky u Třebíče

Popis:
Nemovité věci jsou situovány v okrese Třebíč, v obci Lesůňky, severozápadně od souvisle zastavěného území obce.
Pozemek parc.č. 486/33 je pozemkem vodní plochy (řeka Rokytná). Pozemky parc.č. 465, 482/12 a 486/78 jsou dle Územního plánu obce zařazeny v plochách NZ 2 (plochy zemědělské - trvalé travní porosty). Celková výměra zemědělských pozemků činí 975 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.