RODINNÝ DŮM OKR. BEROUN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 38/22-69
Odhadní cena: 9.930.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.620.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.07.2022, 11:00
Expirace dražby: 20.07.2022, 12:00

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.620.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Beroun
Obec: Loděnice u Berouna

Popis:
Rodinný dům Loděnice čp. 426 je zděná nepodsklepená přízemní stavba s obytným
podkrovím pod složenou valbou střechou s betonovou taškovou krytinou. Jeho stáří je 10 let.
Obvodové zdivo je zateplené, Okna plastová s izolačním dvojsklem, podlahy plovoucí a
dlažby. Vytápění ústřední teplovodní s deskovými radiátory a plynovým kotlem
kombinovaným s ohřevem teplé vody. V koupelnách je vana, sprchový kout, záchodová mísa
s kombinovaným splachováním, umyvadlo.
Dispozice: přízemí: zádveří, 2x pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelna se záchodem, komora,
technická místnost; podkroví: 3x pokoj, koupelna se záchodem, komora, balkon
Stav velmi dobrý (stáří stavby 10 let), standardní konstrukční provedení i vybavení,
údržba mírně zanedbaná.
Výměry: zastavěná plocha 137 m2 , užitná (obytná) plocha: 180 m2
Příslušenství: přípojky k inženýrským sítím, oplocení, kanalizační jímka, venkovní krb
Pozemky: parc. č. 437/18 (zastavěná plocha a nádvoří – 137 m2) je zcela zastavěný
stavbou rodinného domu čp. 426, parc. č. 436/2 (ostatní plocha – jiná plocha – 91 m2) slouží
jako příjezd s nezpevněným povrchem od ulice k domu čp. 426, parc. č. 437/18 (zahrada –
840 m2) užíván jako zahrada. Celková výměra pozemků: 1068 m2

Právní stav: Podle výpisu z katastru nemovitostí kromě zástavních práv, zahájení
exekuce, exekučních příkazů, poznámky spornosti (podána žaloba o určení vlastnického
práva) a nařízení předběžného opatření, které nejsou závadou pro ocenění k danému účelu,
vázne na poz. parc. č. 437/1 a 437/18 věcné břemeno – zákaz stavby v šíři 4 na obě strany od
elektrického vedení pro oprávněný Elektrárenský svaz okresů středočeských (adresa
neznámá).
S nemovitostí není spojené jiné právo sloužící v její prospěch.

Pozitivní faktory:
+ komplexní občanská vybavenost obce,
+ stavba ve velmi dobrém stavu
Negativní faktory:
- přípojky k inženýrským sítím jsou od veřejné komunikace vedené při západní hranici
pozemků parc. č. 436/1 a 437/21 náležejících k domu čp. 243,
- vodovodní přípojka je navíc připojená k vodoměru společnému s domem čp. 243
umístěnému v suterénu domu čp. 243,
- příslušenství pouze minimálního rozsahu

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.