RODINNÝ DŮM OKR. PLZEŇ-JIH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 724/18-113
Odhadní cena: 5.860.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.906.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.07.2022, 14:00
Expirace dražby: 13.07.2022, 15:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.906.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Chotěšov

Popis:
Chotěšov je obec ležící na řece Radbuze v rovinaté krajině dvacet kilometrů jihozápadně
od města Plzně, v okrese Plzeň-jih. Žije v ní přibližně 2 900 obyvatel. Obec Chotěšov má
komplexní občanskou vybavenost a dobrou dopravní dostupnost – vlak, autobus, silnice I. tř.,
sjezd z dálnice D5 vzdálený 8 km.
Poloha: Oceňované nemovitosti spolu navzájem sousedí a tvoří jeden celek. Nachází se v
jihovýchodní okrajové části obce v zástavbě rodinných domů ve slepé ulici Palackého. Terén
je téměř rovinatý. Dle povodňových map ČAP leží nemovitosti ve 3. zóně se středním
nebezpečím výskytu povodně/záplavy.
Přístup a příjezd: přímo z veřejné komunikace (ul. Palackého) se zpevněným povrchem.
Inženýrské sítě: dostupné a připojené: elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod.
Rodinný dům Chotěšov čp. 325 je zděná částečně podsklepená přízemní stavba s
obytným podkrovím pod polovalbou střechou s betonovou taškovou krytinou. Obsahuje 2
byty (2+1 s přísl. v přízemí a 4+1 s přísl. v podkroví). Původní přízemní stavba byla
postavena v r. 1924, do současné podoby byla uvedena postupnými rekonstrukcemi a
stavebními úpravami – v r. 1976 provedena přístavba s koupelnou a instalace nového
ústředního vytápění, v r. 1995 provedena plynofikace, v r. 2003 provedena přístavba a
nástavba, přičemž vznikla nová garáž a v podkroví nový byt se vstupem ze zádveří v přízemí,
zateplení celé fasády - doposud není provedena finální vrstva. Klempířské prvky jsou měděné.
Okna a vnější dveře jsou plastové s izolačním zasklením, podlahy plovoucí a dlažby. V
současné době není provozuschopný plynový kotel ústředního vytápění kombinovaný s
ohřevem teplé vody, je nutné jej nahradit novým. V koupelnách je vana a umyvadlo (v
přízemí), resp. vana, umyvadlo a sprchový kout (v podkroví). Záchody jsou samostatné se
záchodovou mísou s kombinovaným splachováním.

Dispozice: suterén: sklep;
přízemí: zádveří, 2x chodba, 2x pokoj, kuchyň, koupelna, záchod, kotelna,
garáž, dvojgaráž
podkroví: chodba, 4x pokoj, kuchyň, koupelna, záchod, 2x terasa
Stav velmi dobrý díky provedeným stavebním úpravám, standardní konstrukční provedení
i vybavení, údržba běžná.
Výměry: zastavěná plocha 170 m2 , užitná (obytná) plocha: 185 m2
Příslušenství: vedlejší stavby – dílna (vlevo za domem, přízemní zděná stavba s pultovou
střechou, v dobrém stavu, zast. pl. 38 m2), navazující polootevřený přístřešek (přízemní stavba
s dřevěnými sloupky s pultovou střechou, v dobrém stavu, zast. pl. 12 m2), kůlna (vpravo za
domem, přízemní zděná stavba s pultovou střechou, v horším stavu, zast. pl. 24 m2), přípojky
k inženýrským sítím, oplocení s vraty a vrátky, studna.
Pozemky: parc. č. st. 312 (zastavěná plocha a nádvoří – 316 m2) je z větší části zastavěný
stavbou rodinného domu a dílny s přístřeškem, zbytek je užíván jako dvůr, parc. č. 497/10
(zahrada – 333 m2) je z menší části zastavěný stavbou kůlny, zbytek užíván jako zahrada.
Celková výměra pozemků: 649 m2

Právní stav: Podle výpisu z katastru nemovitostí kromě zástavních práv, zahájení
exekuce, exekučních příkazů, podané žaloby o určení vlastnictví, které nejsou závadou pro
ocenění k danému účelu, nevázne na nemovitostech jiné zatěžující věcné právo, např. věcné
břemeno.
S nemovitostí není spojené jiné právo sloužící v její prospěch.
Nemovitost není pronajatá – nájemní vztah nebyl doložen.
Vlastník (dle výpisu z KN): Honz Václav, Palackého 325, 33214 Chotěšov
Pozitivní faktory:
+ velmi dobrý stav stavby rodinného domu,
+ dva byty v domě,
+ garáže pro 3 automobily
Negativní faktory:
- umístění v záplavové oblasti

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.