POZEMKY SE STAVBOU OKR. ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 619/16-163
Odhadní cena: 3.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.07.2022, 14:00
Expirace dražby: 20.07.2022, 15:00

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Hnanice

Popis:
Nemovitost se nachází při obci Hnanice v okrese Znojmo cca 300 m od státní hranice s Rakouskem. Jedná se o dva pozemky ve funkčním celku, přičemž na pozemku parc. č. 487/25 stojí stavba bez čp/če, která je využívána jako servisní středisko. V těsném sousedství se nachází čerpací stanice OMV. Přístup k nemovitosti je po veřejně užívané, hlavní komunikaci ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Objekt se nachází mezi obcí Hnanice a státní hranicí. Jedná se o servisní středisko, které leží při hlavní komunikaci do Rakouska společně s čerpací stanicí. Budova je pravidelného půdorysu, přibližně do tvaru obdélníku a kolem budovy jsou zpevněné plochy. Nemovitost byla přístupná pouze zvenčí. Dle informací poskytnutých majitelem nemovitosti se jedná o budovu servisního střediska, přičemž dle poskytnuté dokumentace a kolaudačního souhlasu se v jedné části nachází servisní středisko se servisem a dílnou pro automobily a v druhé části se nachází provozovna obohacování a balení sušeného mléka. Nemovitost byla zkolaudována v roce 2015. Budova je v průměrném stavebně technickém stavu s údržbou. Je připojena na všechny inženýrské sítě.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.