PODÍL ID. 2/3 DOMU SE 2 BYTY A POZEMKU V DĚČÍNĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 7673/12-221
Odhadní cena: 1.820.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.213.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.08.2022, 10:00
Expirace dražby: 10.08.2022, 10:20

Dražební jistota: 180.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.213.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Děčín

Popis:
Stavba je samostatně stojící, podsklepená, se 2.NP a stavebně upraveným podkrovím; je zastřešená mansardovou střechou s krytinou z osinkocementových šablon. V budově se nacházejí 2 byty s podstandardním příslušenstvím a dožitým vybavení, v podkroví se nachází komory a WC.

Nemovitost je situována v širším centru obce Děčín, v okolní zástavbě BD, v blízkosti občanské vybavenosti obce, od centra je vzdálená cca. 500 m. Nemovitosti jsou přístupné z ulice Sládkova, ze zpevněné veřejné komunikace na pozemku p.č. 2890/1 ve vlastnictví obce, východní hranici pozemku tvoří železniční trať.

Pozemek p.č. 520 je části zastavěn stavbou RD čp. 431, zbylá část tvoří nádvoří s vedlejší stavbou
garáže a pozemek p.č. 521 je zahradou.

Budova stojí na rovinatém pozemku, který je oplocený, uliční průčelí je směrem k západu, vchod ze dvorku od jihu. Stavba je samostatně stojící, podsklepená, se 2.NP, se stavebně upraveným podkrovím. Stavba je zastřešená mansardovou střechou s krytinou z osinkocementových šablon. Stavba obsahuje 2 byty s podstandardním příslušenstvím a dožitým vybavení, v podkroví se nachází komory a WC. Stavba je na betonových základech bez hydroizolace, svislé konstrukce zděné z cihel převážně v tl. 45 cm, střecha na RD mansardová, krytina z osinkocementových šablon, klempířské konstrukce z pozinkového plechu - dožité, vnější omítky na části vápenné dvouvrstvé a na části omítky chybí, bez provedeného venkovního obkladu, okna dřevěná špaletová - dožitá, stropy vodorovné, vnitřní omítky vápenné štukové převážně poškozené, podlahy prkenné poškozené a v koupelně keramická dlažba. Kuchyně vybavena plynovým sporákem, koupelna vybavena vanou, s původními dožitými keramickými obklady - z části poškozenými. Vytápění stavby je původní - lokální plynovými WAF - v době prohlídky nefunkční, dále lokální plechovými kamny na dřevo.

Příslušenstvím je vedlejší stavba zděné přízemní garáže na p.č. 520 (s plochou střechou, volně stojící, přízemní, zděné s vápennou omítkou, dvoukřídlá vrata, betonové podlahy, stáří cca. 50 let, zanedbaný technický stav) a dále venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí (elektřina, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, plyn), oplocení a zpevněné plochy okolo stavby.

Objekt byl vybudován údajně v letech 1890-1895, do dnešní podoby stavba upravena okolo r. 1960, kdy došlo k částečné modernizaci. Celkově je objekt zchátralý, technický stav odpovídá zcela zanedbané údržbě; jde o objekt před rekonstrukcí.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.