SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/11 POZEMKŮ - PŘÍSTUPOVÁ KOMUNUIKACE K RD V LÁNECH U KLADNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1982/15-74
Odhadní cena: 38.840,- Kč
Nejnižší podání: 25.893,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.07.2022, 10:00
Expirace dražby: 27.07.2022, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 25.893,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kladno
Obec: Lány u Kladna

Popis:
Nemovité věci jsou situovány v okrese Kladno, v obci Lány, při ul. Luční, poblíž rodinného domu č.p. 591. Pozemky slouží jako účelová komunikace se zpevněným povrchem a částečně jako chodník se zpevněným povrchem - přístupová komiúnikace k rodinným domům a pozemkům. Celková výměra pozemků činí 1 445 m2.
Součásti a příslušenství tvoří zpevněný povrch (asfaltový povrch a zámková dlažba) a trvalé porosty (okrasné stromy a keře).
Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši 1/11 na pozemcích parc.č. 199/73 a 199/98, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Lány, obec Lány, okres Kladno (LV č. 743).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.