DRAŽBA ID. 1/5 POZEMKŮ V OBCI KOŠŤÁLOV, OKRES SEMILY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 947/20
Odhadní cena: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.09.2022, 11:00
Expirace dražby: 07.09.2022, 11:30

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Semily
Obec: Košťálov

Popis:
Dražené pozemky se nachází v odlehlé severní části katastrálního území, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce Košťálov.
Na pozemku parc. č. 1713/3 se nachází stavba cizího vlastníka, a to Svazku obcí Košťálov – Libštát.

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí
v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.):
Předkupní právo vlastníka stavby bez čp/če, tech. vyb., zapsané na LV č. 643, a to Svazku obcí Košťálov
– Libštát, IČ: 62013203, se sídlem Košťálov č.p. 201, 512 02 Košťálov, k pozemku parc. č. 1713/3.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.